Tööstusautomaatika remondiga tegeleme firma asutamisest alates. Näiteks puidu- ja metallitööpinkide, kivitöötlusseadmete, korvtõstukite, kraanade, sadamakaide, ehitusagregaatide, jõujaamade, varuvoolugeneraatorite, pumplate, konveierliinide automaatika remondiga. Samuti võib kliendi sooviks olla seadme automaatika või remondi ja hoolduse ekspertiis.

Tööstusautomaatika remondiga kaasnevad tihti sama seadme muud remonditööd. Kokkuleppel kliendiga teostame ka need. Kasutame alltöövõtjaid ainult kontrollitud kvaliteediga firmadest. Vajadusel võtame ühendust seadme valmistanud firmaga, saamaks neilt lisateavet. Esmakordselt mõnd seadet kohates tuvastame kõigepealt selle tööpõhimõtted. Tihti tuleb otsida või tellida remondimanuaale, et remondi tulemused vastaksid etteantud parameetritele.

Teostame ka veaotsingu metoodilisi uuendusi, leidmaks neid vigu, mis esinevad teatud kindlate võtmeparameetrite järgi ning mille esinemissagedus on väga harv, kuid karmide tagajärgedega. Veaotsingute võtmeparameetriteks võivad olla näiteks mingite loogiliste sündmuste kokkulangemine või esinemissagedus, või vea enda kaootiline esinemise sagedus. Sellisel juhul koostame esmalt jälgimisseade, mis suudab fikseerida tingimuse või hetke, miks ning millal viga esineb.

Teostame ka telefoni teel kliendi juhendamist veaotsingule. Selle eelduseks on meie kätte toimetatud skeemide koopiad ja kliendi juures inimene, kes oskab teha seda mis spetsialist telefonitsi ütleb.

Kasutame ka ise valmistajatehaste telefonituge, nn. Hotline-teenuse abi, kui näeme, et meie teadmistest jääb hetkel puudu. Või kui puudub mingi infolõik asja täielikuks analüüsiks. Meile on oluline kliendi seade remontida võimalikult kvaliteetselt ja lühima ajaga. Alati ei pea me hakkama selgeks õppima masinat ja tema tööpõhimõtet. See ei oleks ka meie eesmärk. Kui me saame masinat parandada valmistajatehase juhendajate abiga, siis õpime ka meie uusi asju juurde. Me saame küsida, samal ajal, samalt numbrilt, remondi objekti kohta, eri asju, erinevatelt spetsialistidelt, kes kõik koos moodustavad seal omakorda tehnilise toe, ehk hotline teami. Eelduseks on tehnilise võõrkeele oskus ja laiad kogemused. Ja ongi garanteeritud lõpptulemus: laitmatult töötav masin, lühima remondiajaga.