Kui remont on veaotsing ja veale lahenduse leidmine, siis hooldus on tegevus, mille käigus kontrollitakse ka seadmete korrasolekut. Samuti seadeparameetreid, andurite ja muundurite kinnitusi - (nende korrasolekut, seadestabiilsust, tunnistuse parameetreid, lugemi õigsust, juhtmete ja pistikühenduste puhtust), harukarpide ja ühenduskohtade puhtust. Lühidalt, hoolduses tuleb leida ja korrastada kõike, mis aja möödudes võib tekitada seadme seiskumise, määrdumise või avarii. Õige automaatikahooldus on seadme riketeta töö eelduseks, (kuid ei välista avariijuhtumite tekkimist muudel põhjustel). Pidev hooldus tagab seadme pikema kasutusperioodi remondist remonti!

Hoolduse käigus tehtud muudatuste dokumenteerimine kuulub samuti hoolduspaketti. Kõik planeeritavad muudatused kooskõlastatakse eelnevalt seadme valdajaga või omanikuga ja hiljem raporteeritakse kirjalikult tehtust. Muudatusejärgne seadme jälgimine ja lõplik programmi lihvimine jääb samuti hooldusaja sisse. Kui hoolduse aega ei ole määratud, tuleb peale programmimuudatuse kliendil endal seadme järelvalvega tegeleda. Meie poolt pakutud hooldusmehed teevad oma tööd südamega. Teeme selles valdkonnas koostööd firmaga Konecranes OÜ.