Tööstuse automatiseerimiseks on vahel vaja teha kardinaalseid muudatusi seadme juhtimises. Näiteks on vaja paigutada mõni lihtsam dosaatorseade konveierliini sisse. Eelduseks on, et ta kuuletub teistele seadmetele. Selline seade oskab oma ajalist töötsüklit ajastada vastavalt tema ees ja järel olevatele seadmetele. Samuti võib olla tarvis mõne seadme tööd täiustada loogikalülitustega, mis tagavad seadme katkematu töö.

Tihti viivad sellise idee teostamiseni eelnenud pikad remondid või tööseisakud, mis on lõppkokkuvõttes kulukamad kui muudatus ise. Teostame ka juba projekteeritud seadmetele automaatika projekteerimist ja ehitamist. Ampluaa on vägagi lai, alates teekonnalülititest ja lõpetades puutetundlike protsessiekraanidega. Sinna vahele mahuvad hüdrojaamad, sõlmed ja pneumoseadmed.

Ehitame pigem tervikut, kui eraldi sõlmi. Käsitleme teostatavat tööd alati kui tervikut. Pakume erinevaid lahendusi ja määrame tööle esmase hinnaklassi. Kokkulepete saavutamisel ka teostame.