Remonditööd dokumenteerime vajadusel, remondiraportiga. Raport annab tõese ja selge ülevaate tehtust, tihti ka lisainfot seadme ehitusest. Remondiraport sisaldab andmeid väljakutse asukoha, tööks kulunud aja, samuti vea lahendamise käigu ja edasiste vajalike tegevuste kohta. Remondiraport on abiks seadme valdajale vajadusel muudatuste ja kapitalimahutuste tegemiseks, et seadet edaspidi õigesti ekspluateeritaks.

Remondiraport võib olla ka aluseks arve koostamisel.
Raport näeb välja selline.